สินค้า

ถังกรองน้ำ
มีมากมายหลายแบบ ร้านเราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละสภาพแวดล้อม ตามคุณภาพของน้ำ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และการใช้งานที่ยาวนานคุ้มค่า เหมาะสมกับงบประมาณที่ ท่านได้จ่ายเงินโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1.ถังกรอกสแตนเลส
2.ถังกรองไฟเบอร์
3.ถังพลาสติก
 

ถังกรองสเตนเลส

  • รหัสสินค้า : TANK001