สินค้า

สารกรองคาร์บอน
สารกรอง คาร์บอน
คุณสมบัติ  ดูดซับ กลิ่น สี คลอรีน ก๊าซ เเละ สารเคมีต่างๆ
วิธีล้างสารกรอง ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 – 10 นาที ทุกๆ 2 – 3 วัน
การทดลองประสิทธิภาพ
ทดสอบด้วยชุดตรวจคลอรีน ถ้าความสามารถในการกำจัดคลอรีน ลดลงกว่าเดิม 80 % ให้เปลี่ยนสารกรอง
 

สารกรองคาร์บอน แบบที่ 1

  • รหัสสินค้า : CHEM101