สินค้า

ไส้กรองเมนเบรน Membrane
          ไส้กรองน้ำ RO, Reverse Osmosis เป็นไส้กรองที่ทำมาจากวัสดุสังเคราะห์ (Synthetic Membrane) ชนิด RO Filtration Membrane เป็นระบบกรองน้ำที่มีความละเอียดและสะอาดมากที่สุดในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการกรองถึง 0.0001 ไมครอน* ซึ่งสามารถกรองได้ถึงระดับไวรัส ทำให้ได้น้ำที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค ด้วยว่าไส้กรองมีรูเล็กมาก (เล็กกว่าเส้นผม 500,000เท่า) ทำให้ต้องมีปั้มน้ำในตัว เพื่ออัดน้ำผ่านไส้กรอง RO โดยน้ำที่ออกมา จะมีน้ำดีประมาณ 40-50% และน้ำทิ้งประมาณ 50-60% ระบบ RO นี้นิยมมากในการมาทำน้ำดื่มบรรจุขวด, อุตสาหกรรมยา, เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ที่ต้องการความสะอาดของน้ำ โดยสามารถจะสามารถผลิตหรือกรองได้ ตั้งแต่  50 แกลอนต่อวัน ( 50 GPD** ) ถึง 2,000 แกลอนต่อวัน ( 2,000 GPD ) สำหรับอุตสหกรรมการกรองน้ำขนาดใหญ่ สำหรับขนาดที่ใช้ภายในครัวเรือน ได้แก่ 50 GPD, 75 GPD,100 GDP,150 GDP
        ในอดีตเครื่องกรองน้ำRO มีราคาสูงมาก แต่ในปัจจุบันราคาถูกลงมาก เพราะมีการใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลกทำให้มีราคาต้นทุนที่ถูกลง 

อายุการใช้งาน : ประมาณ 1-1.5 ปี
คำแนะนำ
          ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แจ้งไว้เป็นเพียงการประมาณการ โดยอ้างอิงจากน้ำประปาใน กทม. ปัจจัยการเปลี่ยนไส้กรองมี อยู่ 2 ประการคือ 
           1. สภาพน้ำดิบที่นำมาผ่านเครื่องกรองน้ำ
           2. ปริมาณน้ำที่ใช้กรอง
เช่น สภาพน้ำก็แย่และยังใช้น้ำมากอีก แสดงว่าไส้กรองต้องทำงานหนัก ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าที่กำหนด
          สิ่งสำคัญที่สุดของเครื่องกรองน้ำคือ การเปลี่ยนไส้กรอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออะไร รุ่นไหน การเปลี่ยนไส้กรองถือเป็นหัวใจสำคัญของการกรองน้ำ เพราะปกติสิ่งสกปรกจะติดอยู่ที่ไส้กรองน้ำ ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนตามเวลาที่สมควร เราก็จะเก็บสะสมสิ่งสกปรกไว้ในเครื่องกรองน้ำของเราในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเอง
          การเปลี่ยนใส้กรอง PP จะช่วยยึดอายุการใช้งาน ของไส้กรองเมนเบรน Membrane

*(หน่วยวัดความยาว 1 ไมครอน มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 ของ 1 เมตร) ถ้าไส้กรองมีจำนวน ไมครอนน้อย หมายถึง ไส้กรองสามารถกรองได้ละเอียดมาก
**(หน่วยการตวงปริมาตร 1 แกลอน มีค่าเท่ากับ 3.8 ลิตร)