สินค้า

เครื่องกรองน้ำ RO

                                       


เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ดีที่สุด แต่ต้องแลกกับการดูแลรักษาที่สูงกว่าระบบอื่น  มีระบบไฟที่สับซ่อนขึ้น
           มีน้ำทิ้ง ผลิตน้ำได้ช้า จึงต้องมีถังสำรองน้ำครับ แต่คุณภาพน้ำสะอาดที่สุดครับ
           ดีที่สุดสำหรับแต่ละคน แต่ละบ้านต่างกันครับ ต้องเลือกนิดนึง ถ้าเป็น office ก็ไม่ควรใช้ระบบ Ro
           เพราะปริมาณน้ำที่เครื่องผลิตได้น้อย อาจไม่พอใช้ หรือถ้าต้องการใช้จริงๆ ต้องเลือกขนาดใหญ่ขึ้นครับ
           และถ้าไม่มีเวลาดูแลรักษา ก็ไม่ควรใช้ระบบ RO ครับ ควรใช้ระบบ UV, UF ก็พอ

คุณสมบัติเครื่องกรองro  ประกอบด้วยไส้กรอง ดั้งนี้ ขั้นตอน1 ไส้กรอง p5 กรองตะกอนหยาบ เช่น สนิม หิน ดิน ทราย และสารอินทรีย์ ความระเอียด 5 ไมครอน ขั้นตอน 2  ไส้กรอง carbon กรองกลิ่น คลอรีน สี และสารอินทรีย์ต่างๆ  ขั้นตอน 3  ไส้กรอง resin สามารถ กรองหินปู แคลเชียม แมกนีเฃีม ขั้นตอน 4 กรองสารละลายทีปนเปื้อนมากับน้ำ ความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน ขั้นตอน 5 ไส้กรอง post carbon ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และกรองสารพิษออกจากน้ำ                                        อัตราการไหลของน้ำ  190ลิตร/ วัน  ความจุของถังเิก็บน้ำ 7 ลิตร                                                                    
 

เครื่องกรองน้ำ RO แบบที่ 1

  • รหัสสินค้า : FIL003
 
 

เครื่องกรองน้ำ RO แบบที่ 2

  • รหัสสินค้า : FIL005
 
 

เครื่องกรองน้ำ RO แบบที่ 3

  • รหัสสินค้า : FIL004