สินค้า

เครื่องกรองน้ำ RO


เครื่องกรองน้ำ ระบบ RO (Reverse Osmosis) 5 ขั้นตอน

         เป็นเครื่องกรองน้ำที่ตัวเครื่องและไส้กรอง ทนทาน ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบ้านเรือน และ ที่พักอาศัย มีขาตั้งสำหรับวางเครื่องกรองน้ำ ทำให้การติดเครื่องกรองน้ำรุ่นนี้ไม่ต้องเจาะฝาผนัง และปั้มอัด Membranes Shurflo Gold USA เป็นปั๊มผลิตที่ดีที่สุดในตลาด 

คุณสมบัติ / อายุการใช้งานไส้กรองน้ำ 
     ขั้นตอนที่ 1 Polypropylene Sediment Filter Purtrex (PP) 5 micron 10' (USA) สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองในข้ันตอนต่อไป โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงจาก USA อายุการใช้งาน 3-6 เดือน 
     ขั้นตอนที่ 2 Block Carbon Cartridge Filter (CTO) 5 micron 10' (USA) คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน สามารถดูดติดและดูดซึม ช่วยกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รส สารอินทรีย์ และ สารอนินทรีย์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงได้ ด้วยไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่ง (Block Carbon Matrikx) อายุการใช้งาน 10-12 เดือน 
     ขั้นตอนที่ 3 Softener Filter (Resin Food Grade) เป็นขั้นตอนการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin คุณภาพสูง ชนิด Food Gradeซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวก หินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำ อายุการใช้งาน 10-12 เดือน 
     ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Reverse Osmosis (Membrane) Filmtec Made in USA เป็นการกรองผ่านเยื่อแมมเบรนความละเอียด 0.0001 ไมครอน เป็นขั้นตอนสำคัญของ Reverse Osmosis ที่ทำให้เครื่องกรอง R/O แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำธรรมชาติทั่วๆ ไป ทำหน้าที่ แยกสิ่งสกปรก สารละลาย โลหะหนัก สารพิษต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำและหลุดออกจากขั้นตอนการกรองที่ 1,2,3 และกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากระบบทันที ส่วนน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านเยื่อกรองนี้จะเก็บไว้ในถังสูญญากาศ ซึ่งควบคุมด้วยแรงดันลมก่อนผ่านขั้นตอนสุดท้าย ระยะเวลาการใช้งาน อายุการใช้งานของเมมเบรน ประมาณ 1 – 2 ปี (ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาไส้กรอง 3 ขั้นตอนแรก) 
     ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Inline Post Carbon Omnipure T33 2'x10' ( PCB OMNIPURE) ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นใน น้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง คุณภาพสูงจาก USA อายุการใช้งาน 10-12 เดือน 

*** อายุการใช้งานข้างต้น วิเคราะห์จากคุณภาพน้ำดิบปกติ เช่น น้ำประปา เป็นต้น *** 
การดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำดื่ม 
    - ไม่ควรติดตั้งไว้ในที่สกปรก อับชื้น และโดนแสงแดดจัดเกินไป 
    - ควรเปิดน้ำทิ้งทุก 3-5 วันหากไม่ได้ใช้งานเพื่อป้องการการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย 
    - ควรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำดื่ม สายยาง ก๊อกน้ำ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
    - ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำดื่ม ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มที่ โทร.09-2513-8163, 08-7133-9768
e-mail  : aomsin01212@gmail.com  
Line Id : 0925138163  
Line Id : 0871339768 
Website : www.waterdfitter.com
 
 

เครื่องกรองน้ำ RO แบบที่ 3

  • รหัสสินค้า : FIL004
 
 

เครื่องกรองน้ำ RO แบบที่ 2

  • รหัสสินค้า : FIL005