สารกรอง คาร์บอน

เข้าชม 40
 
สารกรอง คาร์บอน
 
  • สารกรอง คาร์บอน
    คุณสมบัติ  ดูดซับ กลิ่น สี คลอรีน ก๊าซ เเละ สารเคมีต่างๆ
    วิธีล้างสารกรอง ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 – 10 นาที ทุกๆ 2 – 3 วัน
    การทดลองประสิทธิภาพ
    ทดสอบด้วยชุดตรวจคลอรีน ถ้าความสามารถในการกำจัดคลอรีน ลดลงกว่าเดิม 80 % ให้เปลี่ยนสารกรอง