สารกรองคาร์บอน แบบที่ 1

เข้าชม 34
 
สารกรองคาร์บอน แบบที่ 1
 
 • รหัสสินค้า : CHEM101
 • [รอรูป]
  สารกรอง คาร์บอน

  คุณสมบัติ  ดูดซับ กลิ่น สี คลอรีน ก๊าซ เเละ สารเคมีต่างๆ
  วิธีล้างสารกรอง ล้างย้อนกลับ เป็นเวลาอย่างน้อย 5 – 10 นาที ทุกๆ 2 – 3 วัน
  การทดลองประสิทธิภาพ
  ทดสอบด้วยชุดตรวจคลอรีน ถ้าความสามารถในการกำจัดคลอรีน ลดลงกว่าเดิม 80 % ให้เปลี่ยนสารกรอง