ไส้กรอง PP 10"

เข้าชม 41
 
ไส้กรอง PP 10"
 
 • รหัสสินค้า : FIL401
 • ไส้กรองหยาบ Sediment (PP) ขนาด 10'
        ไส้กรองทำมาจากเส้นใย Polypropylene ที่มีขนาดเล็ก มันพันทับกันหลายชั้นมีความสามารถในการกรองและขนาดที่ต้องการ มีความละเอียดของรู ที่นิยมสำหรับน้ำดื่ม มีขนาด 1-10 ไมครอน และที่นิยมมากสุดคือ 5 ไมครอน มักจะถูกน้ำมากรองที่ขี้นตอนแรก เพื่อทำการกรอง ผง ฝุ่น สารแขวงลอย สนิมเหล็ก โคลน และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่มากับน้ำ เป็นไส้กรองที่สำคัญมากอีกไส้หนึ่ง เพราะจะทำการกรองเบื้องต้นให้เครื่องกรองน้ำ และลดการอุดตันของไส้กรองลำดับถัดไป ควรเปลี่ยนไส้กรอง PP บ่อยๆ ซึ่งราคาไม่สูง โดยจะทำให้ไส้กรองอื่นๆ ในเครื่องกรองน้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น 

  อายุการใช้งาน : ประมาณ 3 เดือน
  (หน่วยวัดความยาว 1 ไมครอน มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 ของ 1 เมตร)

  คำแนะนำ
            สิ่งสำคัญที่สุดของเครื่องกรองน้ำ คือ การเปลี่ยนไส้กรอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออะไร รุ่นไหน การเปลี่ยนไส้กรองถือเป็นหัวใจสำคัญของการกรองน้ำ เพราะปกติสิ่งสกปรกจะติดอยู่ที่ไส้กรองน้ำ ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนตามเวลาที่สมควร เราก็จะเก็บสะสมสิ่งสกปรกไว้ในเครื่องกรองน้ำของเราในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเอง
            ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แจ้งไว้เป็นเพียงการประมาณการ โดยอ้างอิงจากน้ำประปาใน กทม.  ปัจจัยการเปลี่ยนไส้กรองมี อยู่ 2 ประการคือ
                1. สภาพน้ำดิบที่นำมาผ่านเครื่องกรองน้ำ
                2. ปริมาณน้ำที่ใช้กรอง
                   เช่น สภาพน้ำก็แย่และยังใช้น้ำมากอีก แสดงว่าไส้กรองต้องทำงานหนัก ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าที่กำหนด