ไส้กรอง คาร์บอนขนาด 10"

เข้าชม 48
 
ไส้กรอง คาร์บอนขนาด 10"
 
 • รหัสสินค้า : FIL402

 • ไส้กรอง คาร์บอนขนาด 10'
  ไส้กรองน้ำ คาร์บอนบล็อก CTO  (Carbon Block : Reduce Chlorine Taste & Odor)
              ไส้กรองคาร์บอนบล็อก CTO (ย่อมาจาก Chlorine Taste & Odor) เป็นการน้ำเอาคาร์บอนมาอัดแท่งแล้วพันด้วยตาข่าย เพื่อเพิ่มความสามารถในการกรองน้ำ โดยคาร์บอนมีคุณสมบัติใสการ ดูด ซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีน และสิ่งสกปรกต่างๆ โดยคาร์บอนบล็อกจะช่วยทั้งกรอง และทำหน้าที่ของสารคาร์บอนด้วยในตัว คาร์บอนถือว่าเป็นสารกรองที่มีความสำคัญที่สุดในระบบกรองปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นระบบไหน รุ่นไหน ยี่ห้ออะไร ก็จะต้องมีคาร์บอนในส่วนประกอบของเครื่องกรองน้ำทุกชนิด

  อายุการใช้งาน : ประมาณ 3-6 เดือน

  คำแนะนำ
            สิ่งสำคัญที่สุดของเครื่องกรองน้ำ คือ การเปลี่ยนไส้กรอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองน้ำยี่ห้ออะไร รุ่นไหน การเปลี่ยนไส้กรองถือเป็นหัวใจสำคัญของการกรองน้ำ เพราะปกติสิ่งสกปรกจะติดอยู่ที่ไส้กรองน้ำ ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนตามเวลาที่สมควร เราก็จะเก็บสะสมสิ่งสกปรกไว้ในเครื่องกรองน้ำของเราในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเราเอง
            ระยะเวลาการเปลี่ยนไส้กรองที่แจ้งไว้เป็นเพียงการประมาณการ โดยอ้างอิงจากน้ำประปาใน กทม.  ปัจจัยการเปลี่ยนไส้กรองมี อยู่ 2 ประการคือ
                1. สภาพน้ำดิบที่นำมาผ่านเครื่องกรองน้ำ
                2. ปริมาณน้ำที่ใช้กรอง
                   เช่น สภาพน้ำก็แย่และยังใช้น้ำมากอีก แสดงว่าไส้กรองต้องทำงานหนัก ทำให้ต้องเปลี่ยนไส้กรองเร็วกว่าที่กำหนด